Digibar Pro

Digibar Pro

Mô tả sản phẩm

Digibar Pro

digibar-pro

Profiling Sound Velocimeter

Các Digibar Pro là phương tiện hiệu quả nhất để thu được vận tốc chính xác âm thanh cột nước. Được sử dụng chủ yếu để hiệu chỉnh hệ thống âm thanh, các Digibar Pro cung cấp một phương pháp nhanh chóng và an toàn cho vận tốc âm chuẩn so với truyền thống "thanh-kiểm tra". Bất kể nhà nước biển hoặc hiện tại, tàu thăm dò được chỉ đơn giản là hạ xuống vào trong nước để đăng nhập vận tốc âm thanh / mẫu sâu (theo thời gian hoặc khoảng độ sâu) như thăm dò xuống. Các "hát-around" nguyên tắc của phép đo vận tốc tự động đền bù cho tất cả những ảnh hưởng bao gồm áp lực, độ mặn và nhiệt độ.

1. Pin vận hành thiết bị đầu cuối tay
2. Lên đến 100 m cáp (có thể tháo rời)
Thiết bị đầu cuối tay 3. rỉ dò thép, giật gân-proof
4. Các đơn vị trong mét hoặc feet
5. Hồ sơ Velocity hoặc vận tốc âm thanh trung bình
6. Chương trình máy tính có sẵn với chức năng đồ họa và kết nối thời gian thực để thăm dòHỗ trợ trực tuyến