Teledyne PDS – Multibeam Survey and Processing/Charting

Teledyne PDS – Multibeam Survey and Processing/Charting

Mô tả sản phẩm

Teledyne PDS – Multibeam Survey and Processing/Charting

multibeam-product-image

Được thiết kế để có hiệu quả thu thập và xử lý dữ liệu đa tia và cung cấp nhanh chóng, kết quả chất lượng cao

Teledyne PDS cho đa tia Khảo sát cung cấp các chức năng để lập kế hoạch khảo sát, thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, chỉnh sửa, tính toán khối lượng và sản xuất biểu đồ. Giải pháp chìa khóa trao tay này cung cấp các điều tra viên và người lái tàu là một công cụ mạnh mẽ để thực hiện các cuộc điều tra đa tia hiệu quả. Tiến độ được hiển thị thời gian thực trong đầu, hồ sơ, và 3D views sử dụng một mô hình địa hình số mã màu (DTM). Thiết lập bộ lọc khác nhau có thể được áp dụng cho các dữ liệu trực tuyến đa tia, do đó cung cấp xử lý dữ liệu theo thời gian thực. Kiểm soát chất lượng hiển thị trấn an những nhà khai thác dữ liệu là chất lượng mong muốn.

Các module chỉnh sửa 3D kết hợp 3D chỉnh sửa vạt cắt, đa tia và hiệu chuẩn laser, mô hình hóa và chỉnh sửa DTM, mô hình CUBE, cột nước dữ liệu trực quan, và biên tập SVP. Kết hợp tất cả các tính năng này vào ONE-đun tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các bộ xử lý dữ liệu. Trong khi dữ liệu sạch swath CUBE và DTM mô hình của bạn được cập nhật trên bay.

Sau khi xử lý dữ liệu, dữ liệu có thể được sử dụng để tính toán khối lượng và biểu đồ. Mô hình biểu đồ cung cấp các nhà điều hành âm mưu nhanh chóng kết quả đặc biệt là khi các cuộc điều tra lặp đi lặp lại là có thể vẽ được. Các mô-đun âm mưu đã được chứng minh là một trong những tốt nhất hiện có trên thị trường! Dữ liệu tùy chọn có thể được xuất khẩu sang một cơ sở dữ liệu GIS để quản lý dữ liệu hiệu quả hơn.

1. Toàn bộ phần mềm để thu thập, xử lý, và biểu đồ
2. mạnh mẽ và nhanh chóng công cụ hiệu chuẩn đa tia
3. Nước Visualization cột dữ liệu
4. Tích hợp trình biên tập SVP
5. hội nhập mạnh mẽ với SeaBat 7K và T-series
6. Nhãn hiệu độc lập, tương thích với các thương hiệu đa tia khác
7. Ngoài ra cho dữ liệu máy quét laser
8. Thu thập và hiển thị dữ liệu cột nước
9. Sử dụng MultiDetect trong một dầm
10 phần mềm đáng tin cậy cho thủy nông và các ứng dụng nước sâu
11. Teledyne PDS phần mềm linh hoạt, điều chỉnh cho các dự án tiêu chuẩn và đặc biệtHỗ trợ trực tuyến