ODOM eChart

ODOM eChart

Mô tả sản phẩm

ODOM eChart

echart

Odom eChart cho phép người sử dụng để kiểm soát tất cả các thông số của sâu hồi âm, hiển thị dữ liệu trong một số định dạng (màu sắc và sắc thái màu xám), thậm chí in và áp dụng bộ lọc.

Bây giờ đầy đủ lợi thế có thể được thực hiện của các dữ liệu Ethernet được sản xuất bởi tất cả các tiếng vang sounders Teledyne Odom mới. Odom eChart cho phép người sử dụng để kiểm soát tất cả các thông số của sâu hồi âm, hiển thị dữ liệu trong một số định dạng (màu sắc và sắc thái màu xám), thậm chí in và áp dụng bộ lọc. Dữ liệu thô được lưu trữ ở định dạng .DSO, một định dạng không độc quyền mà có thể dễ dàng nén hoặc chuyển đổi sang .XTF để chế biến thêm.

1. E-Chart có sẵn miễn phí - xin vui lòng xem các liên kết dưới đây.
2. Lên đến ba kênh có thể được lấy mẫu đồng thời
3. Ethernet liên kết dữ liệu
4. Operator có thể xem lại bất kỳ dữ liệu đã đăng
5. zoom và in đầy đủ các tính năng
6. Operator có thể hiển thị tất cả các thông số dữ liệu cho bất kỳ ping duy nhất trong các tập tin dữ liệuHỗ trợ trực tuyến