SILAS

SILAS

Mô tả sản phẩm

SILAS

silas

Silas thu thập dữ liệu âm thanh và phần mềm xử lý đã được phát triển cho các bản đồ của các trầm tích và lớp bùn đặc điểm và cấu trúc dưới biển.

Silas thu thập dữ liệu âm thanh và phần mềm xử lý đã được phát triển cho các bản đồ của các trầm tích và lớp bùn đặc điểm và cấu trúc dưới biển. Silas có thể xác định độ sâu hải lý, phát hiện lớp bùn ô nhiễm, và cung cấp dữ liệu cho các cuộc điều tra về môi trường, các dự án tìm kiếm cát, khảo sát tuyến cáp, và phát hiện xác tàu.

1. Được sử dụng với tiếng âm vang, hồ sơ và hệ thống boomer
2. Có thể kết nối với bất kỳ gói khảo sát chuyên nghiệp
3. Có thể nhập dữ liệu mật tuyệt đối từ DensiTune để tính toán diện tích bao phủ lớp mật độ
4. chức năng dấu vết tự động cho các tiểu dưới và lớp bùn
5. Nhanh chóng xử lý dữ liệu, lọc và giải thíchHỗ trợ trực tuyến