PHẦN MỀM ĐO SÂU Hypack

PHẦN MỀM ĐO SÂU Hypack

Mô tả sản phẩm

Hypack

hypack

Hypack, Inc phát triển phần mềm dựa trên PC, tập hợp khảo sát, định vị và dẫn vào một chương trình linh hoạt và thân thiện.

Hypack, Inc phát triển phần mềm dựa trên PC, tập hợp khảo sát, định vị và dẫn vào một chương trình linh hoạt và thân thiện. Hypack cung cấp cho người dùng với tất cả các công cụ cần thiết để lập kế hoạch một nhiệm vụ, thu thập dữ liệu và sau quá trình.

1. Hypack gói thu thập dữ liệu
Bộ sưu tập đa tia 2. HYSWEEP và module chỉnh sửa
3. DREDGEPACK thời gian thực hiển thị đàoHỗ trợ trực tuyến