SonarWiz 5

SonarWiz 5

Mô tả sản phẩm

SonarWiz 5

SonarWiz-5

SonarWiz phụ phía dưới phần mềm bản đồ sonar giúp lập kế hoạch nhiệm vụ sonar, thu thập dữ liệu và xử lý kết để đảm bảo bạn sử dụng thời gian của bạn

SonarWiz phụ phía dưới phần mềm bản đồ sonar giúp lập kế hoạch nhiệm vụ sonar, thu thập dữ liệu và xử lý kết để đảm bảo bạn sử dụng thời gian của bạn trên mặt nước một cách hiệu quả và nắm bắt tất cả các dữ liệu bạn cần trước khi quay trở về cảng.
Hoàn thiện, dễ sử dụng giải pháp này làm tăng năng suất trắc địa, đơn giản hoá quá trình lập kế hoạch, và cho phép bạn tạo ra kết quả chất lượng cao.

Mô tả và lợi ích
SonarWiz là một bộ phần mềm tất cả-trong-một trong những chương trình cho thời gian thực dữ liệu có sonar, được thiết kế để đáp ứng tất cả các nhu cầu lập bản đồ sonar của bạn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm thiểu chi phí đào tạo của bạn.

Lợi ích chính

1. Mạnh mẽ, dễ sử dụng phần mềm để hoàn thành bất kỳ cuộc khảo sát sonar
2. Công cụ lập kế hoạch tương tác nâng cao dẫn đến hiệu quả và khảo sát hiệu quả chi phí thời gian trên mặt nước
3. Giảm chi phí bằng cách sử dụng thời gian thực thu thập dữ liệu để khẳng định chất lượng và phạm vi bảo hiểm trước khi rời khỏi khu vực hoạt động
4. Tùy chỉnh máy tính để bàn máy tính để đáp ứng yêu cầu công việc, tiết kiệm và thu hồi thiết lập để dễ dàng thiết lập các nhiệm vụ tiếp theo
5. Giao diện trực quan sau phương pháp khảo sát công việc làm cho nó dễ dàng để bắt đầu sử dụng hệ thống ngay lập tức
6. Kết quả được dễ dàng chia sẻ với bất cứ ai sử dụng Internet ExplorerHỗ trợ trực tuyến