Stema Survey Services

Stema Survey Services

Mô tả sản phẩm

Stema Survey Services

Stema-Survey-Services

Silas thu thập dữ liệu âm thanh và phần mềm xử lý đã được phát triển cho các bản đồ của các trầm tích và lớp bùn đặc điểm và cấu trúc dưới biển. Silas có thể xác định độ sâu hải lý, phát hiện lớp bùn ô nhiễm, và cung cấp dữ liệu cho các cuộc điều tra về môi trường, các dự án tìm kiếm cát, khảo sát tuyến cáp, và phát hiện xác tàu.

Các DensiTune mật độ bùn thăm dò là chính xác, dễ dàng để hoạt động hệ thống để xác định mật độ nội bộ của lớp bùn lỏng. Các hệ thống đo lường dựa trên "điều chỉnh ngã ba" nguyên tắc. Một trong những tines của ngã ba rung với tần số cụ thể trong khi phản ứng khác với một tần số phụ thuộc vào mật độ của môi trường trong đó các đầu dò được đắm. Hệ thống đo lường hồ sơ mật độ thẳng đứng trong lớp bùn lỏng trong khi hạ xuống.

Các RheoTune dò bùn chất lỏng cung cấp hồ sơ rheometric dọc nhanh và chính xác bao gồm cả độ dẻo và độ nhớt trong khi sở hữu tất cả các chức năng của Densitune.

1. phần mềm Silas
2. DensiTune mật độ bùn dò
3. RheoTune rheometry bùn dòHỗ trợ trực tuyến